top of page

Vreemdelingenrecht in Toscane (regulier, asiel en bewaring)

Reis datum

t/m

16-10-2021

23-10-2021

Cursus datum

t/m

17-10-2021

20-10-2021

0180539c687a2203ccc6f10b24171e3459307fc9

16

1700

Prijs cursus:

Inleiding

In de herfstvakantie, voor noord en midden,  van zaterdag 16 tot en met zaterdag 23 oktober, wordt vanaf zondag de 17e tot en met woensdag de 20e oktober, een cursus vreemdelingen, straf en bewaring georganiseerd in  in Toscane, met verblijf op Tuscany Farms, met verblijf in 4, 5, 6 , 8 of zelfs 12 – persoons villas (prijzen op aanvraag). De cursus zelf zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Montecatini val di Cecina 

De cursus wordt gegeven door Aniel Pahladsingh en  Marq Wijngaarden.

In de cursusprijs van € 1.700,- zijn inbegrepen, 16 PO – punten en een villa voor 4 personen. 

Toscane is uiteraard bereikbaar per auto. Vanaf Utrecht ca 1.500 km en de dichtst bij zijnde luchthaven is Pisa.

De cursus begint met een aperitivo op zaterdagavond, de 16e oktober, vanaf 17.00 uur en op maandag de 18e is er vanaf 13.00 uur een BBQ op de podere Gabbretino voor alle cursisten en aanhang/kinderen. 

Cursus Inhoud

De cursus zal regulier, asiel en bewaring betreffen

Programma

Vanaf zondag tot en met woensdag zal in het gemeentehuis van Montecatini val di Cecina van 8.30 tot 13.00 cursus worden gegeven. Op zaterdag de 16e zal er vanaf 17.00 uur een aperitivo zijn op de podere Gabbretino en op maandag de 18e een bbq lunch

Cursus punten

Voor het volgen van de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, wordt, ingevolge de Verordening op de Advocatuur,  per uur 1 PO-punt toegekend, aan de hand van de door u getekende presentielijst.

Binnen 4 weken na terugkomst kunt u het, door de NOvA erkende, certificaat tegemoet zien, met daarop vermeld het aantal PO-punten dat u heeft behaald.

Docenten
mr Aniel Pahladsingh

mr Aniel Pahladsingh

Aniel Pahladsingh is sinds 15 november 2021 werkzaam als senior jurist (EU recht en

internationaal recht) bij de Afdeling Juridische Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid.

In de periode van 2007 tot 14 november 2021 is hij werkzaam geweest als EU jurist bij de

Raad van State met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht. In 2015

was hij een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg als

medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. Ook is hij in 2016 gedetacheerd

geweest als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken Europees Recht in het kader van

het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers

asiel, migratie (vrij verkeer van personen) en strafrecht. Aniel is tussen 2000 en 2007

werkzaam geweest bij de Afdeling Procesvertegenwoordiging van de Immigratie-en

Naturalisatiedienst (IND).

Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht.

Sinds 2021 is hij ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam (Internationale

Rechtshulpkamer). Ook is hij verbonden aan het Centrum voor Europees recht aan de Vrije

Universiteit Brussel. Aniel is redactielid van het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu

Uitgevers) en Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en zit in de redactie van de

Commentaren Vw 2000 en Europees Migratierecht (Sdu Uitgevers), EU Charter of

Fundamental Rights (Wolf Publishers). Verder heeft hij verschillende juridische boeken en

artikelen geschreven op het terrein van het EU recht.

Marq Wijngaarden

Marq Wijngaarden

Marq Wijngaarden is sinds 1989 advocaat en gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten.

Inschrijvingsformulier
Vreemdelingenrecht in Toscane (regulier, asiel en bewaring)
Uw achternaam
Uw voornam(en)
Uw roepnaam
E-mail adres
Telefoon
Geslacht
Geboortedatum

Mijn partner reist mee

Achternaam partner
Voornam(en) partner
Geslacht
Geboortedatum
Reiskosten partner:  €

Vreemdelingenrecht in Toscane (regulier, asiel en bewaring)

Reis datum

t/m

16-10-2021

23-10-2021

Cursus datum

t/m

17-10-2021

20-10-2021

Cursist : €
1700
Partner : €

Vul s.v.p. alle verplichte velden in het formulier. 
Voorbeeld waarde datum velden: 01-12-1972

CursusDetail
Inschrijven
docenten
bottom of page