Vreemdelingenrecht

Reis datum

t/m

27-02-2021

07-03-2021

Cursus datum

t/m

28-02-2021

03-03-2021

18

1950

Prijs cursus:

Inleiding

Amica, amice, van mijn mooie plannen voor Myanmar, Sri Lanka, Jordanie en Suriname in 2021, komt voorlopig niet veel, vrees ik.

Er is gelukkig een uitweg en dat is Curaçao, zon en zee.

Voor Curaçao geldt nog steeds code geel. Het kabinet heeft het eiland uitgezonderd van het advies om niet naar het buitenland te reizen en vanaf medio januari vindt Mark het sowieso wel weer best dat er naar het buitenland wordt gereisd.

Mijn plannen zijn als volgt:

- Ondernemingsrecht/faillissement van 3 – 11 februari 2021

- Strafrecht/Uitlevering van 12 – 20 februari 2021

- Vreemdelingenrecht van 27 februari – 7 maart 2021

- Personen- en Familierecht van 21 – 29 maart 2021

De docenten zijn nog niet (helemaal) rond.

De vooruitzichten moeten wel zodanig zijn, dat het leven weer vrij normaal is, dus geen avondklok om 9 uur `s avonds en restaurants die gewoon open zijn. Ik verwacht wel dat er nog steeds 72 uur voor vertrek een negatieve corona-test moet zijn uitgevoerd. Op Curaçao verblijven we in 2 villa`s, dus in “onze eigen bubbel”, waardoor besmetting minimaal moet worden geacht.

De kosten op basis van een economy ticket, 1- of 2-p kamer l/o, transfers, excursies, enkele lunches, borrels en diner, bedragen € 1.950,- voor de cursist en € 1.463,- voor de partner.

Voor nadere info (programma) zie de site www.woltringcursus.nl .

Indien u interesse heeft kunt u mij mailen ljwoltring@gmail.com of een app sturen naar +31650206792, groet Lauk Woltring

Cursus Inhoud
Programma

Dag 1:

Om 10.30 uur vertrek vanaf Schiphol, met KLM, met aankomst op Curaçao om 15.15 uur, transfer naar villa Mi Cuna, borrel.

Dag 2:

Van 08.30 uur tot 13.00 uur cursus, aansluitend naar Jan Thiel, lunch voor eigen rekening en vrije middag.

De partner(s) gaa(t)n naar Pop`s Place voor de koffie, het Fort en het Quarantainehuis en door naar Jan Thiel.

Dag 3:

Van 08.30 uur tot 13.00 uur cursus, lunch en aansluitend cursus tot 16.15 uur.

Partners gaan richting bandabou naar het Tula museum, het strand van de grote Klip en Playa Piskado (schildpadden). Vervolgens bezoek aan het landhuis St Jan, via de flamingo`s naar St. Willebrord voor de geitenburger en bezoek aan de galerie van Nena Sanches in landhuis Jan Kok.

Dag 4:

Van 08.30 uur tot 13.00 uur cursus, lunch en om 14.00 uur met de boot naar het strand van Sta. Barbara.

Partners doen de grafitti toer met Navid en bezoek Instituto Buonavista

Dag 5:

Van 08.30 uur tot 13.00 uur cursus, lunch.

Partners gaan op de squad toeren, `s middags vrij en `s avonds BBQ bij Navid, verzamelen om 18.00 uur

Dag 6:

Vrije dag en om 17.00 uur borrel bij de Deken (nog afspreken).

Dag 7:

Vrije dag

Dag 8:

in de loop van de dag naar het vliegveld

Dag 9:

om 07.05 uur weer op Schiphol.

Cursus punten

Voor het volgen van de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, wordt, ingevolge de Verordening op de Advocatuur,  per uur 1 PO-punt toegekend, aan de hand van de door u getekende presentielijst.

Binnen 4 weken na terugkomst kunt u het, door de NOvA erkende, certificaat tegemoet zien, met daarop vermeld het aantal PO-punten dat u heeft behaald.

Docenten

mr Aniel Pahladsingh

mr Aniel Pahladsingh Maart 2016-heden Coördinerend EU recht jurist bij de Raad van State (secretaris Commissie recht van de Europese Unie: coördinatie EU rechtelijke zaken, juridische advisering en onderzoek voor rechtspraak en advisering ten aanzien van Europees recht, verzorgen EU recht cursussen: vrij verkeer en staatssteun/mededinging, lid kamercoördinatoren overleg bestuursrechtspraak: coördinatie algemeen bestuursrecht) Januari 2016-maart 2016 Senior Jurist bij de Afdeling Juridische Zaken/Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (detachering) (ondersteuning Nederlands voorzitterschap EU, vrij verkeer personen, asiel/migratie, strafrecht) Augustus 2015-januari 2016 Coördinerend EU recht jurist bij de Raad van State (zie beschrijving maart 2016-heden voor de taken) Februari 2015-juli 2015 Tijdelijke medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter S. Prechal bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg (detachering) (voorbereiden zitting, analyseren aanhangige zaken, juridische advisering en onderzoek, opstellen notities en concept uitspraken, procestaal bij het Hof is Frans) Juni 2007- januari 2015 EU-recht jurist bij Bureau Secretaris (tot 30 april 2010: afdeling Kennis en Onderzoek) van de Raad van State (secretaris Commissie recht van de Europese Unie: coördinatie, juridische advisering en onderzoek voor rechtspraak en advisering ten aanzien van Europees recht en EVRM, verzorgen EU recht cursussen, lid kamercoördinatoren overleg bestuursrechtspraak: coördinatie algemeen bestuursrecht en schadevergoeding) Januari 2003-mei 2007 Stafmedewerker Juridische Zaken bij de afdeling

Marq Wijngaarden

Marq Wijngaarden is sinds 1989 advocaat en gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten.

Inschrijvingsformulier
Vreemdelingenrecht
Uw achternaam
Uw voornam(en)
Uw roepnaam
E-mail adres
Telefoon
Geslacht
Geboortedatum

Mijn partner reist mee

Vreemdelingenrecht

Reis datum

t/m

27-02-2021

07-03-2021

Cursus datum

t/m

28-02-2021

03-03-2021

Cursist : €
1950
1463
Partner : €
120
Toeslag 2-p kamer door 1 persoon gebruikt