top of page

Cursus Vreemdelingenrecht: asiel, bewaring, regulier in Ghana

Reis datum

t/m

02-11-2023

10-11-2023

Cursus datum

t/m

03-11-2023

07-11-2023

0180539c687a2203ccc6f10b24171e3459307fc9

16

2500

Prijs cursus:

Inleiding

Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 november 2023 vindt een cursus vreemdelingenrecht plaats in Ghana, in het kader van de Verordening op de Advocatuur, waarbij u 16 punten kunt behalen, namelijk 6 voor asiel, 4 voor regulier en 4 voor bewaring.

De docenten zijn Marq Wijngaarden en Aniel Pahladsingh.

De gehele reisduur zal zijn van donderdag 2 november, vertrek om 14.20 met KLM en aankomst in Accra om 20.00 uur, tot en met vrijdag 10 november, vertrek op de 9e om 22.15 uur en aankomst op Schiphol om 05.55 uur.

Het verblijf zal zijn in Accra in Accra City hotel, in de Volta regio in hotel Volta Serene en in lmina aan de kust in de Coconut Grove Beach Resort.

De kosten op basis van een economy ticket, 2-p kamer l/o, transfers met de bus, excursies en de helft van de overige maaltijden, bedragen € 2.500,- voor de cursist en € 2.100,- voor de partner.

De toeslag voor een 1-p kamer is € 340,-. Voor de cursusprijs is uitgegaan van een bedrag van € 643,- mbt het vliegticket. Dat kan tzt mogelijk wat hoger uitvallen.

Cursus Inhoud

Actualiteiten in het vreemdelingenrecht, waarbij zowel de bewaring, asiel en het reguliere vreemdelingenrecht worden  behandeld, zodat u weer volledig voldoet aan de eisen van de RvR.

Programma

Dag 1 – Donderdag 2 november

Om 14.20 vertrek met KLM naar Accra, aankomt om 20.00, transfer naar hotel Accra City, aansluitend borrel en snacks.


Dag 2 – Vrijdag 3

Cursus van 8.30 tot 13.00 uur (4 uur), lunch. Na de lunch een city tour met bezoek aan Artists Alliance Gallery, Osu Castle, Independence Square, Kwame Nkrumah Mausoleum and finishing in Jamestown. Diner eigen gelegenheid. Partners gaan naar Jamestown en duiken de muziek studio in.

Dag 3 – Zaterdag 4

Cursus van 8.30 tot 13.00 uur (4 uur), lunch en na de lunch via Ada Foah, het Ancestor Project, naar de Volta regio met verblijf in Ho in hotel Volta Serene.


Dag 4 – Zondag 5

Om 9.00 uur vertrekken voor bezoek aan de Tafi Atome Monkey Sanctuary, na de lunch hike naar de Wli Water Falls en terug via Amedzofe of chillen aan het zwembad.

Dag 5 – Maandag 6

Cursus van 8.30 tot 13.00 uur (4 uur). Na de lunch terug naar Accra naar het City hotel, met enkele korte stops en een boottocht over de Volte river.

Dag 6 – Dinsdag 7

Cursus van 8.30 tot 13.00 uur (4 uur). Na de lunch naar Elmina naar de Coconut Grove Beach Resort.


Dag 7 – Woensdag 8

City toer met bezoek aan Elmina en Cape Coast Castle.

Dag 8 – Donderdag 9

Mogelijkheid om het Kakuk National Park te bezoeken en na de lunch richting Accra voor vertrek om 22.15 uur en aankomst op Schiphol

Dag 9 – Vrijdag de 10e om 05.55 uur

Cursus punten

Voor vertrek wordt het cursusmateriaal digitaal toegezonden. Binnen 4 weken na terugkomst kunt u het, door de NOvA erkende, certificaat tegemoet zien, met daarop vermeld het aantal PO-punten.

Voor het volgen van deze cursus worden, ingevolge de Verordening op de Advocatuur, maximaal 16 PO-punten toegekend, 6 voor asiel, 4 voor regulier en 4 voor bewaring, aan de hand van de door u getekende presentielijst.

Docenten
mr Aniel Pahladsingh

mr Aniel Pahladsingh

Aniel Pahladsingh is sinds 15 november 2021 werkzaam als senior jurist (EU recht en

internationaal recht) bij de Afdeling Juridische Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid.

In de periode van 2007 tot 14 november 2021 is hij werkzaam geweest als EU jurist bij de

Raad van State met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht. In 2015

was hij een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg als

medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. Ook is hij in 2016 gedetacheerd

geweest als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken Europees Recht in het kader van

het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers

asiel, migratie (vrij verkeer van personen) en strafrecht. Aniel is tussen 2000 en 2007

werkzaam geweest bij de Afdeling Procesvertegenwoordiging van de Immigratie-en

Naturalisatiedienst (IND).

Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht.

Sinds 2021 is hij ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam (Internationale

Rechtshulpkamer). Ook is hij verbonden aan het Centrum voor Europees recht aan de Vrije

Universiteit Brussel. Aniel is redactielid van het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu

Uitgevers) en Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en zit in de redactie van de

Commentaren Vw 2000 en Europees Migratierecht (Sdu Uitgevers), EU Charter of

Fundamental Rights (Wolf Publishers). Verder heeft hij verschillende juridische boeken en

artikelen geschreven op het terrein van het EU recht.

Marq Wijngaarden

Marq Wijngaarden

Marq Wijngaarden is sinds 1989 advocaat en gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten.

Inschrijvingsformulier
Cursus Vreemdelingenrecht: asiel, bewaring, regulier in Ghana
Uw achternaam
Uw voornam(en)
Uw roepnaam
E-mail adres
Telefoon
Geslacht
Geboortedatum

Mijn partner reist mee

Achternaam partner
Voornam(en) partner
Geslacht
Geboortedatum
Reiskosten partner:  €
2100

Cursus Vreemdelingenrecht: asiel, bewaring, regulier in Ghana

Reis datum

t/m

02-11-2023

10-11-2023

Cursus datum

t/m

03-11-2023

07-11-2023

Cursist : €
2500
2100
Partner : €
340
toeslag 1-persoons kamer

Vul s.v.p. alle verplichte velden in het formulier. 
Voorbeeld waarde datum velden: 01-12-1972

CursusDetail
Inschrijven
docenten
bottom of page