Cursus Psychiatrisch Patientenrecht (6 PO) en Strafrecht (12 PO) op Curacao

Reis datum

t/m

11-02-2022

19-02-2022

Cursus datum

t/m

12-02-2022

15-02-2022

0180539c687a2203ccc6f10b24171e3459307fc9

18

1950

Prijs cursus:

Inleiding

Van zaterdag 12 t/m dinsdag 14 februari 2022 vindt in Villa mi Cuna op Curacao, in Jan Thiel, de cursus Wvggz (6 PO) en Strafrecht (12 PO) plaats, waarbij u 18 punten kunt behalen in het kader van de Verordening op de Advocatuur.

De cursus wordt gegeven door mr Rob Keurentjes, rechtbank Groningen en mr Alrik de Haas, advocaat.

Onder het kopje cursusinhoud staat een nadere omschrijving van de cursus vermeld.

De gehele reisduur zal zijn van vrijdag 11 februari, vertrek vanaf Schiphol om 10.30 en aankomst op Hato om 15.15 uur.

Het verblijf zal zijn in Villa mi Cuna, een ruime villa met 7 slaapkamers en in enkele villa`s, gelegen rondom mi Cuna (https://www.villamicuna.com/). 

De kosten op basis van een economy ticket, 1- of 2-p kamer l/o, transfers, excursies, enkele lunches, borrels en diner, bedragen € 1.950,- voor de cursist en € 1.463,- voor de partner.

De toeslag business-class op aanvraag.

Cursus Inhoud

Voor het onderdeel strafrecht zal Alrik de Haas 2 blokken interactief onderwijs verzorgen:

- 1 Actualiteiten jurisprudentie strafrecht + praktijksimulatie strafrecht (vanuit verdedigingsoogpunt zullen 2-3 markante strafzaken worden besproken van waaruit relevante theorie en vaardigheden worden belicht).

- 2 Herstelrecht en de strafrechtadvocaat 2.0 + actualiteiten rechtspraak/wetgeving. Bij dit onderdeel zal via een conference call Vincent Borninkhof (senior reclasseerder, mediator in strafzaken) aan een gedeelte van de cursus deelnemen.

Oefenpraktijken consultatie-/verhoor-/afdoeningsbijstand gedurende de piketfase in strafzaken.

Door Rob Keurentjes zal in het onderdeel psychiatrisch patiëntenrecht de twee verplichte zorgwetten worden behandeld: de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. Naast een bespreking van de procedures komt de jurisprudentie uitgebreid aan de orde. Ook zal de praktijk worden geoefend aan de hand van casus. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de Wet forensische zorg.

Door de beide docenten tezamen zullen oefenpraktijken consultatie-/verhoor- /afdoeningsbijstand gedurende de piketfase in strafzaken worden behandeld.

Programma

Vrijdag 1: 11 februari

Om 10.30 uur vertrek vanaf Schiphol, met KLM, met aankomst op Curaçao om 15.15 uur, transfer naar villa Mi Cuna, borrel.

Dag 2: 12

Van 08.30 uur tot 13.00 uur cursus, aansluitend naar Jan Thiel, lunch en vrije middag.

De partner(s) gaa(t)n naar Pop`s Place voor de koffie, het Fort en het Quarantainehuis en door naar Jan Thiel.

Dag 3: 13

Van 08.30 uur tot 13.00 uur cursus, lunch en aansluitend cursus tot 16.15 uur.

Partners gaan richting bandabou naar het Tula museum, het strand van de grote Klip en Playa Piskado (schildpadden). Vervolgens bezoek aan het landhuis St Jan, via de flamingo`s naar St. Willebrord voor de geitenburger en bezoek aan de galerie van Nena Sanches in landhuis Jan Kok.

Dag 4: 14

Van 08.30 uur tot 13.00 uur cursus, lunch en om 14.00 uur met de boot naar het strand van Sta. Barbara.

Partners doen de grafitti toer met Navid en bezoek Instituto Buonavista

Dag 5: 15

Van 08.30 uur tot 13.00 uur cursus, lunch.

Partners gaan op de squad toeren, `s middags vrij en `s avonds BBQ bij Navid, verzamelen om 18.00 uur

Dag 6: 16

Vrije dag en om 17.00 uur borrel bij de Deken (nog afspreken).

Dag 7: 17

Vrije dag

Dag 8: 18

in de loop van de dag naar het vliegveld

Zaterdag 9: 19

om 07.05 uur weer op Schiphol.

Cursus punten

Voor het volgen van deze cursus worden, ingevolge de Verordening op de Advocatuur, maximaal 18 punten toegekend, aan de hand van de door u getekende presentielijst.

Voor vertrek wordt het cursusmateriaal per mail toegezonden.

Binnen 4 weken na terugkomst kunt u het, door de NOvA erkende, certificaat tegemoet zien, met daarop vermeld het aantal PO-punten dat u heeft behaald.

Docenten
mr Alrik de Haas

mr Alrik de Haas

Alrik de Haas, advocaat sinds 2006 bij OMVR Advocaten te Harderwijk.  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch,lid Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), lid Curriculumcommissie en Hoofddocent voor de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (Strafrecht), lid Raad van Toezicht Gevangenenzorg Nederland, lid Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV), medeoprichter en voorzitter Stichting Mens en Strafrecht, lid Vereniging van TBS-advocaten, diverse (gast)docentschappen bij o.a.: Bijzonder Strafrecht Academie,  SSR, rubrieksredacteur (Rechtshandhaving) bij Juridisch up to Date

mr Rob Keurentjes

mr Rob Keurentjes

Rob Keurentjes, rechter sinds 1985, president rechtbank Groningen 2007-2012, is thans werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland. Hij was voorzitter van de derde evaluatiecommissie Wet Bopz en publiceert over de verplichte zorgwetten. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Jurisprudentie gedwongen zorg, redacteur van Commentaar gedwongen zorg en verzorgt hij cursussen voor rechters, officieren van justitie, geneesheren-directeur, psychiaters en advocaten.

Inschrijvingsformulier
Cursus Psychiatrisch Patientenrecht (6 PO) en Strafrecht (12 PO) op Curacao
Uw achternaam
Uw voornam(en)
Uw roepnaam
E-mail adres
Telefoon
Geslacht
Geboortedatum

Mijn partner reist mee

Achternaam partner
Voornam(en) partner
Geslacht
Geboortedatum
Reiskosten partner:  €
1463

Cursus Psychiatrisch Patientenrecht (6 PO) en Strafrecht (12 PO) op Curacao

Reis datum

t/m

11-02-2022

19-02-2022

Cursus datum

t/m

12-02-2022

15-02-2022

Cursist : €
1950
1463
Partner : €

Vul s.v.p. alle verplichte velden in het formulier. 
Voorbeeld waarde datum velden: 01-12-1972