Woltringcursus Advocatuur Cursus - Orde van advocaten - 18 PO punten

Cursus Strafrecht en Jeugdrecht en skiën? (in Iran)

Cursusdata: 08 december 2017 t/m 12 december 2017
Reisdatum: 06 december 2017 t/m 15 december 2017
Woltringcursus Advocatuur Cursus - Orde van advocaten - 18 PO punten

Kosten van deze cursus

Deelnemer Partner Eenpersoonskamer
€ 2.970 € 2.500 € 430

Informatie over deze cursus

Van vrijdag 8 tot en met dinsdag 12 december 2017 zal op verschillende plaatsen in Iran een cursus strafrecht en jeugdrecht (straf en civiel) worden gegeven voor de duur van 18 uren in het kader van de Verordening en de Regeling op de Advocatuur.
De cursus wordt gegeven door Sander Janssen en Robert Zwarts, beiden advocaat, in respectievelijk Rotterdam en Arnhem.
De gehele studiereis is van woensdag 6 december, met vertrek vanuit Amsterdam naar Esfahan, tot en met vrijdag 15 december, waarna uit Shiraz, via Teheran en Wenen wordt teruggevlogen naar Amsterdam.
Tijdens de reis zal steeds 3 nachten worden verbleven in respectievelijk Esfahan, Yazd en Shiraz.
Onder het kopje programma kunt u nagaan welke activiteiten/excursies er buiten de cursus uren plaatsvinden.
Partners zijn welkom en tijdens de cursus is er een partnerprogramma.
Ter plekke word ik bijgestaan door een Iraanse, engels-sprekende gids.
De kosten, op basis van een 2-p kamer l/o, vlucht met Austrian Airlines, economy class, inclusief belasting en tax, excursies, transfers en de helft van de maaltijden, bedragen € 2.970,- exclusief visumkosten. De kosten voor de partner zijn € 2.500,-. De toeslag voor een 1-p kamer is € 430,-.
Na aanmelding via de site krijgt u een Visa-form toegestuurd voor een uitnodiging en een Visa-application, met 30 vragen, voor het visum, dat ik voor u zal regelen bij de ambassade in den Haag.
In plaats van de 15e december terug te vliegen naar Amsterdam bestaat de mogelijkheid nog 2dagen te blijven skien in Shemshak en Dizin.

De extra dagen skien zijn op aanvraag. Kosten voor transfer en verblijf incl. huur ski`s en schoenen en liftkaart zullen ca. 100 euro per dag zijn.

Docenten

Sander Janssen is sinds 2002 advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Hij heeft een volledig strafrechtelijke praktijk bestaande uit onder meer zware geweldzaken, fraude, georganiseerde (drugs-)criminaliteit en economische delicten. Sander is sinds 1 januari 2009 partner van de maatschap.

Voordat hij advocaat werd, was hij werkzaam als docent Strafrecht aan de Universiteit Leiden. Samen met mr. R. Malewicz schreef hij in de serie Boom Basics het deel Strafrecht.

Ook de laatste jaren heeft hij als advocaat een groot aantal artikelen in binnen- en buitenlandse vakbladen gepubliceerd.

Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de European Criminal Bar Association (ECBA). 

Op 11 november 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘De kroongetuige in het Nederlandse strafproces.’

Robert Zwarts is advocaat te Arnhem, voorzitter klachten commissie OGH en docent jeugdrecht.

Te behandelen onderwerpen

In het onderdeel Jeugdrecht zal worden ingegaan op:

Actualiteiten en jurisprudentie jeugdrecht

Het zal in 2017 steeds duidelijker geworden zijn wat de gevolgen in de praktijk zijn van de jeugdwet en de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen.
In deze op de praktijk gerichte cursus zal stil gestaan worden bij de grote recente wijzigingen in het jeugdrecht en de wijze waarop daar in de praktijk mee omgegaan wordt.
De volgende onderwerpen zullen, aan de hand van praktische voorbeelden en recente jurisprudentie, aan de orde komen:
- de rol van de wijkteams / gemeente;
- drang en nazorg;
- OTS/ Voogdij/ pleegzorg;
- de bevoegdheden van de gezinsvoogd / GI;
- het bijzondere procesrecht in het jeugdrecht;
- de positie van de kinderrechter;
- de gesloten jeugdhulp
- de voorwaardelijke machtiging
- privacy
 
Penitentiair – en klachtrecht voor jeugdigen
Als een jongere civiel of strafrechtelijk van zijn vrijheid wordt beroofd verdient hij een goede rechtsbescherming. Vooral bij jeugdigen is daar een belangrijke rol weg gelegd voor hun advocaat. Het penitentiair – en klachtrecht voor jeugdigen omvat een scala aan regelingen. Voor een goede invulling van uw taak als jeugdrechtadvocaat is inzicht hierin onontbeerlijk. Na de splitsing tussen de civiel en strafrechtelijk geplaatste jongeren is hun rechtsbescherming complex geworden. Bij een verblijf in een justitiële jeugdinrichting gelden andere regels dan bij een verblijf in een gesloten jeugdzorg inrichting. Binnen een justitiële jeugdinrichting geldt penitentiaire recht en binnen de gesloten jeugdzorginrichting is sprake van klachtrecht en beklagrecht. In de cursus wordt de systematiek uitgebreid uiteen gezet.
 
De cursusinhoud voor wat betreft het Strafrecht bestaat uit 4 theoretische blokken en 1 praktijkblok. Bij het praktijkblok is het de bedoeling casusposities aan te leveren zodat de cursisten zelf een actieve bijdrage kunnen leveren.

De theoretische blokken bestaan uit:


Toekomstige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering:
Er is een grootscheepse wijziging van het Wetboek van Strafvordering op handen, waar beide docenten redelijk nauw bij zijn betrokken

Bijzondere getuigen:
De kroongetuige en andere bijzondere getuigenprocedures, zoals de anonieme bedreigde getuige en de beperkt anonieme getuige.
De criminele burgerinfiltrant die inmiddels ook weer toegelaten wordt en een onderwerp getuigenbescherming.
 
Ontwikkelingen materieel strafrecht:
Laatste ontwikkelingen op het gebied van medeplegen, voorbedachte raad, opzet en schuld, etc.;
 
Internationale ontwikkelingen:
Recente jurisprudentie van het EHRM, van het Europees Hof van Justitie, richtlijnen vanuit Europa, zoals de Wederzijdse Rechtshulp in Strafzaken, internationale tribunalen etc.

Punten Toekenning

Voor het volgen van deze cursus worden, ingevolge de Verordening op de Advocatuur, maximaal 18 punten toegekend, aan de hand van de door u getekende presentielijst.

Voor vertrek wordt het cursusmateriaal per mail toegezonden.

Cursusprogramma

Woensdag 6 december: 
Om 17.45 uur met Austrian Airlines vertrek naar Esfahan, via Wenen, met aankomst in Esfahan Donderdag om 03.55 uur met transfer naar hotel.

Donderdag:
Om 13.00 uur verzamelen voor bezoek aan Esfahan, het Iman plein met de moskee en Chech Lotfollah moskee.
Diner op eigen gelegenheid.

Vrijdag:

Van 8.30 tot 16.00 uur cursus (6 uur) met lunch.
Om 19.00 uur verzamelen voor diner bij Sara.

Zaterdag:
Om 8.30 uur vertrek met de bus naar Yazd, 300 km en lunchpakket onderweg en 1 uur cursus in de bus. Na inchecken bezoek aan de Silent tower en in de avond Zour Khaneh, diner voor eigen rekening.

Zondag:
Van 8.30 tot 16.00 uur cursus (6 uur) met lunch. Diner voor eigen rekening.

Maandag:
Van 8.30 tot 13.00 uur cursus (4 uur), vrije middag en om 19.00 uur verzamelen voor diner.

Dinsdag:
Om 8.30 uur vertrek naar Shiraz, 450 km met bezoek aan Pasargad met lunch aldaar en 1 uur cursus in de bus. Diner voor eigen rekening

Woensdag:
Om 9.30 uur naar Persepolis en Naqs-e Rustam, gezamenlijke lunch en diner bij de familie van Arad.

Donderdag:
Vrije dag met mogelijkheid van bezoek aan Nasir al molk moskee, Narenjestan en om 17.00 naar de tombe van Hafez.

Vrijdag:
Om 7.30 vertrek naar de luchthaven van Shiraz voor de vlucht van 9.30 uur naar Teheran (aankomst ca 10.50), lunch (voor eigen rekening) en bezoek Imam Khomeny moskee, met vertrek om 17.25 uur naar Wenen en om 22.00 aankomst Schiphol.

Of nog 2 dagen skien in Shemshak en terug op Zondag 17 december
om 17.25 uur naar Wenen en om 22.00 aankomst Schiphol.

Contactgegevens

Als u meer wilt weten over deze cursussen dan kunt u altijd contact opnemen met: mr Lauk Woltring

 

Copyright 2011 Woltring Cursusen  |  DESIGN & CMS BY CREATIVE CLUB